کلیدواژه‌ها = بزهدیده
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه بزه دیده در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 41-60

محسن رحمانی فرد؛ زهرا نجارزاده