جایگاه بزه دیده در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دادیار

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جزاو جرم شناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیده:

در 17 ژوئیه 1998 در کنفرانس دیپلماتیکی که در شهر رم برگزار شد اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به امضای اکثریت نمایندگان کشورهای شرکت کننده در کنفرانس رسید و اساسنامه در اول ژوئیه سال 2002 میلادی لازم الاجراء شد. با تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در اواخر قرن بیستم و لازم الاجراء شدن آن در اوایل قرن بیست و یکم محکمه ای دایمی برای رسیدگی به جنایات بین المللی و تضمین صلح و امنیت جهانی ایجاد شد که از جمله مهم ترین اهداف آن مقابله با بی کیفری جنایتکاران بین المللی برای پیشگیری از تکرار وقوع چنین جرایمی در آینده است. بررسی تحولات حقوق کیفری حاکی از افزایش روز افزون نقش بزه دیده در فرایند عدالت کیفری است.اما قواعد و مقررات دیوان کیفری بین المللی عمدتا الهام گرفته از نظام حقوقی کامن لا است و فرایند کلی حاکم مبتنی بر عدالت کیفری سنتی و فرایند کیفری سزا دهنده است. با این حال با بررسی دقیق این مقررات مشخص می شود می توان زمینه هایی از مشارکت بزه دیده در فرایند دادرسی را مورد شناسایی قرار داد. در این نوشتار جهت مطالعه جایگاه بزه‌دیده در اساسنامه؛ بدوا به مشارکت بزه دیده در فرآیند دادرسی می پردازیم و سپس احکام جبران خسارات را مورد مداقه قرار می دهیم و نهایتا نتیجه گیری می کنیم که پرتوهایی از رویکرد عدالت ترمیمی و مشارکت بزه دیده در اساسنامه دیوان انعکاس یافته است.

کلید واژه: بزه دیده، اساسنامه، دیوان کیفری بین المللی، جبران خسارت

کلیدواژه‌ها