تماس با ما

پژوهشنامه حقوق کیفری عدالت

دانشگاه غیرانتفاعی غیر دولتی عدالت

آدرس دفتر نشریه: تهران ـ خیابان ولیعصر (عج )-بالاتر از میدان ولیعصر (عج) ـ کوچه دانش کیان -دانشگاه عدالت -پلاک 26-دفتر اداره کل فناوری و پژوهش دانشگاه عدالت

تلفن ـ دورنگار : 88805083-88497832

آدرس وب سایت دانشگاه: www.edalat.ac.ir

پست الکترونیکی مجله:eclrjournal.edalat.ac.ir


CAPTCHA Image